Odkazy

Rozhovory v médiách, podcasty a prednášky

Zo sveta športovej psychológie

Profesné organizácie športovej psychológie

SAŠP (Slovenská asociácia športovej psychológie) sportpsych.sk

FEPSAC (Európska federácia športovej psychológie) fepsac.com

ENYSSP (Európska sieť mladých špecialistov v športovej psychológii) enyssp.com

AASP (Asociácia aplikovanej športovej psychológie) appliedsportpsych.org

ISSP (Medzinárodná spoločnosť športovej psychológie) issponline.org