Slovenská asociácia športovej psychológie je združením odborníkov a záujemcov o oblasť športovej psychológie.

Slovenská asociácia športovej psychológie je členom Európskej federácie športovej psychológie (www.FEPSAC.com)