O mne

Mgr. Michala Bednáriková, SASP-FEPSAC

Prečo robím športovú psychológiu?

Vidieť ľudí, ktorí robia to čo milujú a sú v tom dobrí je pre mňa zážitkom. Môcť im pomáhať na ceste prekonávania vlastných limitov je pre mňa splneným snom. Práca v oblasti športovej psychológie kombinuje moje profesné a osobné záujmy, psychológiu a šport.

Vzdelanie

2007 – magisterský titul v odbore psychológia (Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave)

Certifikácie

2018 – certifikát špecialistu v aplikovanej športovej psychológii od Európskej federácie športovej psychológie (SASP-FEPSAC)

Prax (od 2008 príležitostná a od 2015 kontinuálna práca so športovcami)
  • Mentálna príprava športovcov – spolupráca so športovcami, ich rodičmi a trénermi. Najmä ale nie výhradne v individuálnych športoch napr. tenis, krasokorčuľovanie, golf, vodný slalom, zjazdové lyžovanie, cyklistika, a iné.
  • Prednášky a workshopy pre športové organizácie

Joga: YoGO – sieť štúdií jogy (prednášky pre inštruktorov jogy; od 2015 – trvá),

Krasokorčuľovanie: International Development Program (prednášky pre trénerov, Ostrava, ČR; máj a august 2015, august 2017),

Futbal: Slovenský futbalový zväz (prednášky pre futbalových delegátov; od 2015 – trvá)

Plávanie: Slovenská plavecká federácia (praktické interaktívne prednášky pre 11-16 ročných plavcov; júl 2016, 2017, 2018).

  • Pozvané prednášky v zahraničí:

Staffordshire (máj 2016), Varšava (október 2016, marec 2017), Záhreb (máj 2017), Bukurešť (február 2019)

Členstvo v profesných organizáciách

Slovenská asociácia športovej psychológie – prezidentka od 2017

Európska federácia športovej psychológie (FEPSAC) – členka výkonného výboru od 2019

Európska sieť mladých špecialistov v športovej psychológii (ENYSSP) – členka výkonného výboru v rokoch 2011-2015 a 2015-2019

Asociácia aplikovanej športovej psychológie (ASSP) – členka od 2018

Ďalší profesný rozvoj

2018 – trvá, dlhodobý výcvik v transakčnej analýze (100+ hodín), Piešťany

2018 – Research methods and publication strategies in sport psychology, PhD kurz na Lipskej univerzite v Nemecku (5 dní)

2016 – Kurz všímavosti (18 hodín), Praha

2016 – Psychická prvá pomoc a terénna krízová intervencia (200 hodín)

2015 – Úvod do gestalt terapie (2015) (13 hodín)

2012 – The Art and Science of Coaching (Koučing veda a umenie), 16 dní tréningu v koučovaní akreditovaného na Erikson College (Vancouver, Kanada) a realizovaného v Koučink centre v Prahe

Konferencie a workshopy športovej psychológie

Účasť na kongresoch, konferenciách a workshopoch športovej psychológie považujem za najlepší spôsob ako držať krok s rozvojom v oblasti športovej psychológie, ale tiež ako príležitosť nadväzovania a udržiavania kontaktov s kolegami v zahraničí. Z toho dôvodu sa každý rok zúčastňujem minimálne jednej takejto vzdelávacej aktivity, pričom väčšinou sa snažím nielen brať, ale aj dávať prostredníctvom svojej aktívnej účasti.

  • FEPSAC (European Federation of Sport Psychology) (2007, 2011, 2013, 2015, 2019)

2007 – sekcia posterov “Strain situations in sport”

2015 – workshop “To coach or not to coach: Application of GROW model in sport setting” s Tomášom Gurským (SK) a workshop “Here and now!: Developing concentration skills in sport” s Anastasiyou Khomutovou (UK)

2019 – predsedajúca sympózia „Various pathways, one destination – young specialists’ journeys toward becoming sport psychology professionals in Europe“, v rámci neho príspevok s Peterom Schneiderom a Cristianou Conti s názvom „How the power of practice produces potent PhDs“

  • ENYSSP (European Network of Young Specialists in Sport Psychology) (od 2008 každý rok)

2011 – workshop Transferring skills from business to sport psychology field“

2012 – krátka prednáška „Corporate athlete“, predsedkyňa organizačného výboru (Košice)

2015 – workshop „Self-aware professional – building a base of service delivery“

2016 – workshop „How to like your clients? – A journey to the center of service delivery“

2017 – predsedkyňa organizačného výboru (Bratislava)

  • ISSP (International Society of Sport Psychology) (2015, 2017)

2017 – príspevok v rámci sympózia s Grzegorzom Wieclavom, názov príspevku: “First steps in the world of applied sport psychology”

  • AASP (Association of Applied Sport Psychology) (2018)
Publikácie

Bednáriková, M., Schneider, P., & Więcław, G. (2016). Looking for guidance and support amongst colleagues: Peer supervision and mentoring in ENYSSP. In Cremades, J.G. & Tashman, L.S. (Eds.), Global perspectives and training in applied sport, exercise, and performance psychology: A case study approach (298-306). New York, NY: Taylor & Francis.

Titkov A., Bednáriková M., Mortensen J.R. (2014).  Peer mentoring and peer supervision: Nordic experiences. In Cremades, J.G., & Tashman, L.S. (Eds.), Becoming a Sport, Exercise, and Performance Psychology Professional: Global Perspective (pp. 293-299). New York, NY: Taylor & Francis.