Pripravujeme

Tretí ročník konferencie venovanej psychologickým aspektom v športe organizuje

Slovenská asociácia športovej psychológie s podporou

Slovenského olympijského a športového výboru a Slovenského paralympijského výboru.

Termín

14. október 2021

Aktuality

Sledujte udalosť na našom FACEBOOKu a získajte najaktuálnejšie informácie o konferencii.

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu a obmedzenia pri organizácií hromadných podujatí, organizujeme tretí ročník konferencie v režime OTP.

Aby sme umožnili účasť čo najväčšiemu počtu záujemcov tak zároveň budeme konferenciu streamovať.

Program:

8:15 – 8:50

Registrácia

9:00 – 9:10

Otvorenie

9:10 – 9:55

Zmeny vekových kategórií v mládežníckom športe: Výzva alebo hrozba?

Dr. Claire Rossato (UK)

9:55 – 10:40

Ako môže športová psychológia zmeniť pohľad na osobnú pohodu a bezpečie v športe

MSc. Caroline Jannes (BE)

9:40 – 11:00

Prestávka

11:00 – 11:45

Od odporu k zmenám k riešeniu problémov: Vplyv tréningu všímavosti na výkon v rýchlo sa meniacich športových situáciách

M.A. Barbora Kijasová (CZ)

11:45 – 12:30

Rituály verzus zmena v mentálnej príprave na súťaž

Ing. Mgr. Peter Kuračka (SK)

12:30 – 13:30

Obed

13:30 – 14:15

Produktívne tréningové prostredieNič sa nezmení ak sa nič nezmení

Mgr. et. Mgr. Petra Pačesová, PhD (SK)

14:15 – 15:00

Športovec alebo študent? Dilema vnímania duálnej kariéry v športe

PhDr. Mojmír Trebuňák (SK)

15:00 – 15:20

Prestávka

15:20 – 16:50

„Adaptácia na zmeny nielen v živote športovca.“

Pozvanie do panelovej diskusie prijali: Zuzana Rehák Stefečeková, Richard Pavlikovský a Samuel Slovák.

16:50 – 17:00

Záver

Prihlášky:

Osobná účasť na konferencii v hoteli Gate One v Bratislave – registrácia bude otvorená do stredy 13. októbra do 13:00 alebo do naplnenia kapacity.

Online účasť cez platformu Zoom – registrácia bude otvorená do stredy 13. októbra do 20:00 alebo do naplnenia kapacity.

Registrácia je otvorená na tomto linku – https://bit.ly/Psychologia-v-sporte_2021

Poplatok:

49 EUR

Účastnícky poplatok prosím previesť na účet Slovenskej asociácie športovej psychológie vedený v Slovenskej sporiteľni – SK88 0900 0000 0051 3514 0783 a do poznámky pre príjemcu uveďte „meno účastníka“ konferencie.