Členovia asociácie

Riadni členovia (absolventi magisterského štúdia psychológie)

Mgr. Michala Bednáriková, SASP-FEPSAC
Mgr. Michala Bednáriková, SASP-FEPSAC
Ing. Mgr. Peter Kuračka, ACC
Ing. Mgr. Peter Kuračka, ACC
Mgr. et Mgr. Petra Pačesová, PhD.
Mgr. et Mgr. Petra Pačesová, PhD.
PhDr. Mojmír Trebuňák
PhDr. Mojmír Trebuňák
PhDr. Tomáš Gurský, PhD.
PhDr. Tomáš Gurský, PhD.
PaeDr. Mgr. Michal Murárik
PaeDr. Mgr. Michal Murárik
Mgr. MSc. Andrea Poláčková
Mgr. MSc. Andrea Poláčková
Mgr. Zuzana Radačovská
Mgr. Zuzana Radačovská
Mgr. Silvia Šušorová
Mgr. Silvia Šušorová
Mgr. Adam Truhlář
Mgr. Adam Truhlář
PhDr. Ivana Tušiková
PhDr. Ivana Tušiková
Mgr. Karin Vravková
Mgr. Karin Vravková
Mgr.	Katarína Kánikova
Mgr. Katarína Kánikova
Mgr. Katarína Dakóová
Mgr. Peter Dolobáč
PhDr. Zuzana Erdélyiová
Mgr. Miroslav Gavenda
Mgr. Peter Hvorka
Mgr. Miroslava Kopúňová
Mgr. Zuzana Kovačičová
Mgr. Peter Novota
Mgr. Olga Filipa Ondrejková
Mgr. Simona Straková

Mimoriadni členovia (záujemcovia o športovú psychológiu)

Nicolas Vojtáš
Bc. Roderik Valko
Bc. Silvia Pukanová
Bc. Lucia Lüttmerdingová
Adam Kocian
Karolína Jíchová
Jarmila Honzová