Riadni členovia (absolventi magisterského štúdia psychológie)

Mgr. Michala Bednáriková, SASP-FEPSAC        

Ing. Mgr. Peter Kuračka

Mgr. Silvia Šušorová

PhDr. Tomáš Gurský, PhD

Mgr. Adam Truhlář

 

 

Mgr. Peter Dolobáč

Mgr. Zuzana Kovačičová

PaedDr. Mgr. Michal Murárik

Mgr., MSc. Andrea Poláčková

Mgr. Nika Šablatúrová

 

 

Mimoriadni členovia (záujemcovia o športovú psychológiu)

Bc. Karin Vravková

RNDr., Mgr. Csaba Csolti, MPH, MBA

Jarmila Honzová